Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
FAQ - Често задавани въпроси
Защо искам ISO-сертификат?

Наличието на сертификат ще подчертае на вашите клиенти, че Вие следвате документирани процеси, които са подложени на независим одит. Много търгове в публичния и частния сектор изискват сертификат или като предварително условие за преминаване към следващия етап, или като филтър за отстраняване на участниците в тръжния процес. Чрез придобиване на сертификат Вие подобрявате шансовете си за успех в тръжната процедура.

Какъв ISO-стандарт ми трябва?

Има много различни ISO-стандарти за управление, намирането на правилния за вашия бизнес може да е объркващо. Препоръчва се като първа стъпка да се използва ISO 9001 – стандарт за управление на качеството, тъй като това е основен стандарт, на който се основават много други стандарти. ISO 9001 е приет в световен мащаб в почти всички индустрии – от производители и компании за услуги, до големи и малки компании, многосайтови, многонационални организации и бизнеси с едно местоположение, ISO 9001 се превърна в най-широко признатия стандарт за система за управление. ISO 9001 се фокусира върху обслужването на клиентите, лидерството, процесите, непрекъснатото подобрение и взаимноизгодните взаимоотношения с доставчиците. Ако вашият бизнес отговаря за отпадъците, рециклирането или изготвянето на декларации за въздействие върху околната среда, тогава може да е приложим екологичният стандарт ISO 14001. За организации, които искат да подобрят своята безопасност, тогава стандартът AS 43801 може да бъде от интерес. Компаниите, които искат да кандидатстват за конкретни проекти, може да искат да прегледат тръжната документация, за да видят какви критерии за подбор са предвидени преди търг.

Процесът на сертифициране ще прекъсне ли моя бизнес?

Ние ще работим с Вас, за да гарантираме, че прекъсването на бизнеса е сведено до минимум. По време на сертификационния одит е необходим само един делегиран Ваш представител. Въпреки това, за целите на обучението Вие може да искате някои служители да участват по време на процеса на сертифициране. Екипът за одит винаги ще работи с Вас, за да осигури минимални смущения в бизнеса. От ръководството се изисква да присъства на откриващите и закриващите одитни срещи, но те са насрочени и съгласувани с Вас предварително.

Ще схванат ли одиторите как работи моя бизнес?

Нашите одитори имат подходящ опит за провеждане на одита. Ние разполагаме с опитни и компетентни одитори и при необходимост наемаме експерти по темата.

Скъпо ли е да получа и след това да поддържам сертификат?

Разходите за сертифициране варират в зависимост от размера на организацията и зависят от това по колко стандарта организацията би искала да бъде сертифицирана.

Мога ли да бъда сертифициран възможно най-бързо?

Процесът на сертифициране включва извършване на одит за анализ на пропуските, последван от сертификационен одит. При завършване на одита на анализа на пропуските на клиента се предоставя одитен доклад, който очертава какво трябва да се коригира преди сертификационния одит.

Какво е несъответствие?

Несъответствие е, когато нещо в бизнеса не върви по план. Несъответствието може да доведе до оплакване на клиента. Несъответствията трябва да се записват, за да могат да бъдат идентифицирани подобренията в системата за управление.

Какво е одит?

Одитът е процесът, чрез който Вие показвате доказателства, че работите по необходимия стандарт. Целта на одита е да се оцени нивото на съответствие спрямо конкретен стандарт.

Какво се случва, след като получа сертификат?

След като бъдете сертифицирани, Вие трябва да следвате процесите, които са били внедрени. Вътрешни одити трябва да се провеждат, за да се гарантира, че системата за управление работи възможно най-ефективно. След сертифициране се извършва годишен одит за надзор. Целта на този одит е да гарантира, че Вашата система за управление се поддържа.