Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
Вътрешен одит на ISO Система за управление
Услугата е предназначена за организации, които имат внедрена Система за управление.
Клиентите, които използват продукта Elegance ще се възползват от модул Одити.

Услугата включва следните дейности:
  • подготовка за вътрешен одит
  • провеждане на вътрешен одит, спазвайки Вашите приети правила и изискванията на ISO 19011:2018 "Указания за извършване на одит на Системи за управление"
  • изготвяне и предаване на Доклад от проведен вътрешен одит
  • съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия (при необходимост)
Към услугата предлагаме и следното:
  • извършване на услугата "Подкрепа за провеждане на Преглед от ръководството"
  • извършване на подготовка за външен одит на Вашата Система за управление
  • изпълнение на услугата "Участие по време на външен одит" от избрана от Вас сертифицираща организация