Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
Участие по време на външен одит
Услугата е предназначена за организации, които имат внедрена Система за управление.
С услугата ние Ви оказваме подкрепа и съдействие по време на провеждането на сертификационен, надзорен и/или ресертификационен одит от избраната от Вас Сертифицираща организация.

Услугата включва следните дейности:
  • оценка на степента на готовност за външен одит
  • съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия от предходни одити
  • консултация и съдействие за подобрение на Вашата СУ
  • съдействие при комуникацията между Вас и Сертифициращата организация
  • участие и подкрепа на всички етапи при провеждането на външен одит