Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
Подкрепа при Преглед от ръководството
Услугата е предназначена за организации, които имат внедрена Система за управление.
Клиенти, които използват продукта Elegance ще се възползват от модул Преглед от ръководството.

Услугата включва следните дейности:
  • консултации и съдействие при подготовката на анализи, доклади, и/или презентации, свързани с Вашите бизнес процеси
  • подкрепа и съдействие при събиране и обработване на обратна информация от Вашите клиенти относно степента на удовлетвореност, като провеждане на проучвания относно клиентската удовлетвореност, анализ на получени рекламации, ниво на предлагане на услуги
  • подкрепа и съдействие при анализ на нивото на представяне на Вашите доставчици, преглед и преоценка на доставчиците, преглед на споразуменията с партньори
  • консултации и съдействие при анализ на несъответствия и коригиращи действия, както и за подобрения на Вашата СУ
  • съдействие и подкрепа за организиране и провеждане на Преглед от ръководството
Към услугата предлагаме и следното:
  • Подготовка за външен одит