Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
Обучение на вътрешни одитори

В специално разработена платформа ще Ви осигурим достъп до нашите видео уроци за ISO вътрешен одитор, които може да достъпвате по всяко време без значение дали сте на работа или вкъщи. Нашите лектори са висококвалифицирани експерти и водещи одитори, които ще Ви предадат знанията и опита.

Силно вярваме, че ако сте включени в процеса на обучение, Вие ще постигнете много повече и ще успеете да приложите наученото в реална работна ситуация.

В края на обучението и след преминат успешен тест ще получите Сертификат за вътрешен одитор на СУ по избрания от Вас стандарт.

При желание, за всеки участник в обучението ще бъде организирано Демо представяне на софтуерния продукт Elegance със специално внимание към модул Одити.

Стандарти
 • ISO 19011:2018 – Указания за извършване на одит на системи за управление
 • ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството
Обучение на вътрешен одитор на Система за управление на качеството ISO 9001:2015

За кого е предназначено?
 • За Мениджъри на организации с внедрена ISO 9001:2015 система за управление
 • Служители на организации с внедрена ISO 9001:2015 система за управление
Теми
 • Основни изисквания на стандарт ISO 9001:2015
 • Процесен подход и риск базирано мислене
 • Указания за извършване на одит съгласно стандарт ISO 19011:2018
 • Планиране и подготовка за одит
 • Отговорности и задължения на одиторите
 • Провеждане, констатации и докладване на резултатите от одит
 • Последващи действия и оценка на ефикасността
След обучението
 • Вие ще разбирате изискванията на ISO 9001:2015
 • Вие ще можете да планирате и провеждате вътрешен одит
 • Вие ще успявате да събирате обективни доказателства
 • Вие ще знаете как да правите оценка на съответствието
 • Вие ще умеете да наблюдавате и оценявате внимателно ефективността на внедрените процеси
 • Вие ще можете да разпознавате и констатирате несъответствия и/или да давате насоки за подобряване на Вашата система
 • Вие ще можете да изготвяте доклад от одит с подробни констатации
 • Вие ще знаете как да съдействате на Вашите колеги относно последващи действия от одит
 • Вие ще можете да проверявате ефективността на предприетите действия след одит