Всичко за ISO-системите на едно място!
  +359 888 800 222
За нас
За нас

Ние предлагаме професионални услуги по разработване, внедряване и поддържане на ISO Системи за управление, провеждане на одити и обучения.

Благодарение на дългогодишния опит на екипа ни в сферата на ISO, ние успешно подпомагаме нашите клиенти да придобият ISO-сертификати и да създадат и поддържат Системи за управление в пълно съответствие с изискванията на ISO-стандартите.

В резултат на помощта ни, нашите клиенти подобряват ефективността си, намаляват разходите си, минимизират рисковете си, създават продукти и предоставят услуги с по-високо качество, увеличават присъствието си на пазара, подобряват своята конкурентноспособност.

Същевременно, множество клиенти намират традиционните ISO-системи (базирани на Word и Excel) тежки за работа и трудни за поддържане и отдавна очакват по-модерни решения.

За да улесним работата на клиентите ни и да отговорим на очакванията им, през 2021 г. създадохме консултантската фирма Елегант Системс с цел предоставяне на консултантски услуги, одити, обучения и поддържане на Системи за управление посредством софтуерния продукт Elegance като съвременна алтернатива на традиционните ISO-системи.

Нашият уеб базиран софтуерен продукт Elegance покрива базовите изискания на следните ISO-стандарти:

  • ISO 9001 - Качество
  • ISO 45001 - Здраве и безопасност
  • ISO 14001 - Околна среда
  • ISO/IEC 27001 - Информационна сигурност
  • ISO/IEC 27701 - Неприкосновеност на личната информация
  • ISO/IEC 20000-1 - Услуги

Елегант Системс ЕООД

София, България